หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดอบรมเรื่อง โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดอบรมเรื่อง " โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกรฎาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โดยประสานไปยังพันเอกจักราวุธ สินพูนผล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเห็นว่านายสุวัฒน์ ชำนาญกิจมีความมุ่งมั่นในการทำงาน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 36,900 บาท ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งนางสุนันทา โนรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านแพ้วได้เห็นความสำคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง จึงได้นำคณะอาจารย์ นักศึกษา จาก กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ในช่วงบ่ายได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมหาชัยฝั่งตะวันออก 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:46
 
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการและทักษะวิทยาศาสตร์สู่เทคนิคการสอนด้วยรูปแบบโครงงานให้กับบุคคลากรทั่วประเทศ พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการและทักษะวิทยาศาสตร์สู่เทตคนิคการสอนด้วยรูปแบบโครงงาน ให้กับครู กศน. ทั่วประเทศ และครูในระบบในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงแรมยูเรเซีย ลากูน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีกระบวนการและทักษะวิทยาศาสตร์สู่เทคนิคการสอนด้วยรูปแบบโครงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. มาเป็นประธานในพิธีเปิดให้โอวาทและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:33
 
ศว.สมุทรสาครเข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคตะวันออก พิมพ์ อีเมล
altนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการป่าชายเลน และขุมทรัพย์จากท้องทะเล งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา และในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของ ศว.สมุทรสาคร ในช่วงเช้า และนายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของ ศว.สมุทรสาคร ในช่วงบ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:30
 
ศว.สมุทรสาครร่วมกับเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ศว.สมุทรสาคร พิมพ์ อีเมล
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่มาช่วยปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมกับขุดหลุมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 หลุม ริมคลองอ้อมซึ่งแยกมาจากคลองมหาชัยในโครงการชุมชนสมุทรสาครร่วมใจฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่ง โดยได้รับความเมตตาจากผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครหลายครั้ง ในการใช้แรงงานผู้ต้องขังมาปรับภูมิทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:37
 
ศว.สมุทรสาครได้รับเชิญเข้าร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้คนไทย พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้คนไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านสันดาบ กับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้คนไทย กอ.รมน.ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะมูลฝอย ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:27
 
ศว.สมุทรสาครร่วมกับสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน พิมพ์ อีเมล
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสมุทรสาครร่วมใจฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่ง ให้กับโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันดาบ, โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนวัโคกขาม (นรสิงห์อรุสรณ์), โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล), และโรงเรียนโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) โดยมี ร.ต.ทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เดินเยี่ยมชม ศว.สมุทรสาครทุก ๆ ฐานการเรียนรู้พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จาก ผอ.สุวัฒน์ ชำนาญกิจ ในวันดังกล่าว ภายในโครงการมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้เยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน อาทิ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน, กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:32
 
ศว.สมุทรสาครจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พิมพ์ อีเมล
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศว.สมุทรสาคร และร่วมกิจกรรมตามประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รดน้ำขอพรข้าราชการเกษียณอายุ ณ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงบ่ายได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่นายวีระศักดิ์ สท้านพล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และนายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับเข้าดูสภาพชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมหาชัยฝั่งตะวันออก
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:38
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้324
mod_vvisit_counterเมื่อวาน561
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2143
mod_vvisit_counterเดือนนี้885
mod_vvisit_counterทั้งหมด374056

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 765348

 

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA