หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมค่าย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก พิมพ์ อีเมล

 

 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่าย วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิดและในวันเวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลุกฝังให้กับเยาวชน อาทิ Reuse, Recycle ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 13:38
 
การดำเนืนงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:25
 
ศว.สมุทรสาครเข้าร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา โดยมีนิทรรศการป่าชายเลน น้ำเพื่อชีวิต ขุมทรัพย์จากท้องทะเล ภาพยนตร์ 3 มิติและกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด, ว่าวเตตระฮีดรอน, นาฬิกาแดด ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 16:08
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย มาแสดงเรื่องน้ำเพื่อชีวิต โดยรองประธานมูลนิธิ MOA นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรโคกขาม, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด, ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร, ผอ.กศน.จ.นนทบุรี, ผอ.กศน.อ.บ้านแพ้ว, รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร, นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา, นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมมากมาย อาทิ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน, ภาพยนตร์ 3 มิติและภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน, ตุ๊กตาการบูร, ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 07:57
 
ศว.สมุทรสาครจัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร, นายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย, นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ คณะกรรมการมูลนิธิ MOA ประเทศไทย เป็นวิทยากร ให้กับนายพรหมาศนารายณ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ปและเจ้าหน้าที่จากบจก. สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป และ คณะจาก กศน.ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศว.สค. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องน้ำเพื่อชีวิต การปลูกพืชแบบไร้สารพิษ ขั้นตอนและวิธีการทำปุ๋ยโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การใช้พลังธรรมชาติบำบัด  ซึ่งกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 16:28
 
ศว.สมุทรสาครได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 272 คน ณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 08:15
 
ศว.สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยช่วงเช้าข้าราชการได้เข้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสาครบุรี (ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร) และช่วงค่ำ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในวังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกับ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 16:55
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1222
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3671
mod_vvisit_counterเดือนนี้20529
mod_vvisit_counterทั้งหมด445902

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 842644

 

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA