หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
การดำเนืนงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:25
 
ศว.สมุทรสาครจัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร, นายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย, นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ คณะกรรมการมูลนิธิ MOA ประเทศไทย เป็นวิทยากร ให้กับนายพรหมาศนารายณ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ปและเจ้าหน้าที่จากบจก. สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป และ คณะจาก กศน.ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศว.สค. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องน้ำเพื่อชีวิต การปลูกพืชแบบไร้สารพิษ ขั้นตอนและวิธีการทำปุ๋ยโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การใช้พลังธรรมชาติบำบัด  ซึ่งกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 16:28
 
ศว.สมุทรสาครได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 272 คน ณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 08:15
 
ศว.สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยช่วงเช้าข้าราชการได้เข้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสาครบุรี (ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร) และช่วงค่ำ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในวังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกับ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 16:55
 
ศว.สมุทรสาครเข้าร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา โดยมีนิทรรศการป่าชายเลน น้ำเพื่อชีวิต ขุมทรัพย์จากท้องทะเล ภาพยนตร์ 3 มิติและกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด, ว่าวเตตระฮีดรอน, นาฬิกาแดด ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 16:08
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย มาแสดงเรื่องน้ำเพื่อชีวิต โดยรองประธานมูลนิธิ MOA นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรโคกขาม, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด, ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร, ผอ.กศน.จ.นนทบุรี, ผอ.กศน.อ.บ้านแพ้ว, รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร, นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา, นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมมากมาย อาทิ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน, ภาพยนตร์ 3 มิติและภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน, ตุ๊กตาการบูร, ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 07:57
 
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดอบรมเรื่อง โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดอบรมเรื่อง " โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกรฎาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โดยประสานไปยังพันเอกจักราวุธ สินพูนผล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเห็นว่านายสุวัฒน์ ชำนาญกิจมีความมุ่งมั่นในการทำงาน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 36,900 บาท ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งนางสุนันทา โนรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านแพ้วได้เห็นความสำคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง จึงได้นำคณะอาจารย์ นักศึกษา จาก กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ในช่วงบ่ายได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมหาชัยฝั่งตะวันออก 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 16:30
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้276
mod_vvisit_counterเมื่อวาน755
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1031
mod_vvisit_counterเดือนนี้17889
mod_vvisit_counterทั้งหมด443261

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 840006

 

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA