หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนสารภีพิทยาคม  จ.เชียงใหม่  โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน อาทิ พลังงานทดแทน, พลังงานลม ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 15:54
 
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมค่าย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก พิมพ์ อีเมล

 

 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่าย วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิดและในวันเวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลุกฝังให้กับเยาวชน อาทิ Reuse, Recycle ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 13:38
 
ศว.สมุทรสาครจัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร, นายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย, นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ คณะกรรมการมูลนิธิ MOA ประเทศไทย เป็นวิทยากร ให้กับนายพรหมาศนารายณ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ปและเจ้าหน้าที่จากบจก. สาริน พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป และ คณะจาก กศน.ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศว.สค. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องน้ำเพื่อชีวิต การปลูกพืชแบบไร้สารพิษ ขั้นตอนและวิธีการทำปุ๋ยโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การใช้พลังธรรมชาติบำบัด  ซึ่งกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 16:28
 
ศว.สมุทรสาครได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 272 คน ณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เพื่อเน้นให้ผู้ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 08:15
 
การดำเนืนงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:25
 
ศว.สมุทรสาครเข้าร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา โดยมีนิทรรศการป่าชายเลน น้ำเพื่อชีวิต ขุมทรัพย์จากท้องทะเล ภาพยนตร์ 3 มิติและกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด, ว่าวเตตระฮีดรอน, นาฬิกาแดด ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 16:08
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิ MOA ประเทศไทย มาแสดงเรื่องน้ำเพื่อชีวิต โดยรองประธานมูลนิธิ MOA นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรโคกขาม, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด, ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร, ผอ.กศน.จ.นนทบุรี, ผอ.กศน.อ.บ้านแพ้ว, รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร, นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา, นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมมากมาย อาทิ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน, ภาพยนตร์ 3 มิติและภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน, ตุ๊กตาการบูร, ตุ๊กตาจากลูกตีนเป็ด ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 07:57
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ตัวอย่าง ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้206
mod_vvisit_counterเมื่อวาน644
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3844
mod_vvisit_counterเดือนนี้206
mod_vvisit_counterทั้งหมด453843

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 850301

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA