หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ชุดอยู่อย่างพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ให้กับคณะนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนวัดสารอด กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 16:12
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม พิมพ์ อีเมล
 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าวภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 13:44
 
Science Film Festival 2014 พิมพ์ อีเมล
สสวท. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตระหนักถึงความสำคัญของภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย เนื่องจากภาพยนตร์ที่มีทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งจากยอดผู้เข้าชมในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 253,360 คน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ ได้ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับ สสวท. ในการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าชมเป็นจำนวนมาก
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 10 นี้ คณะกรรมการจัดงานมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ “เทคโนโลยีในอนาคต” ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา, ด้านการแพทย์, ด้านธุรกิจ, ด้านการสื่อสาร ฯลฯ 
ในนามของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุน การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป...ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจะเริ่มจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30น.-11.40น. และ 13.30น.-15.40น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โทร: 034-452122, 034-452126 หรือทางเว็บไซต์ www.scissk.net
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:41
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ให้กับโรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิดและในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน อาทิ สัตว์ป่าสงวน, ป่าชายเลน, เกษตรธรรมชาติ, ธรณีิวิทยา และตลุยอวกาศ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:11
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิมพ์ อีเมล

 นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ให้กับโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน  ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:06
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ให้กับโรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ  โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน  ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:47
 
ศว.สมุทรสาคร ได้จัดค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนสารภีพิทยาคม  จ.เชียงใหม่  โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน อาทิ พลังงานทดแทน, พลังงานลม ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 15:54
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 83

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Rallyครอบครัวทัวร์3สมุทร

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ตัวอย่าง ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterเมื่อวาน703
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้861
mod_vvisit_counterเดือนนี้15547
mod_vvisit_counterทั้งหมด491203

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 902656

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA